QEM

Advanced Microeconomics

 • Syllabus [pdf]
 • Micro Materials 2019-2020 from Paris [zip]
 • Excercises from Paris 2018 (QEM) [zip]
 • Lecture notes from Paris (QEM) [pdf]
 • Math Appendix from Paris (QEM) [pdf]
 • QEM Micro Exams (old) [pdf]
 • Excercises from Barcelona 2016 [pdf]
 • Excercises from Barcelona 2015 [zip]
 • Excercises from Paris 2014 (QEM) [pdf]
 • Syllabi from Barcelona 2015 (QEM) [pdf]
 • Syllabi from Paris 2014 (QEM) [pdf]

General Equilibrium (233460)

Advanced Microeconomics II

Game Theory (222940)

 • Syllabus [pdf]
 • Supermodularity and Complementarity in Economics: An Elementary Survey by Rabah Amir [pdf]
 • P.Dasgupta and E. Maskin about elections in France and the US [link]

Mikro II (110510)

 • Harmonogram zajec [pdf]
 • Lecture notes on Microeconomics, 2016 [pdf].
 • Zbiór zadan [pdf]
 • Handout z metodologii ekonomii [pdf]
 • Optymalizacja z ograniczeniami – przypomnienie [pdf]

Ekonomia studia doktorackie (KAE)

Modele równowagi ogólnej (233460)

Mikroekonomia studia doktorackie (NSD EARF)

Teoria Gier studia doktorackie (KZiF)

Ekonomia galeziowa (230250, z dr M.Knauff)

 • Harmonogram zajec [pdf]

Teoria Gier (222940)

 • Harmonogram [pdf]
 • Zbiór zadan [pdf]
 • P.Dasgupta i E. Maskin o wyborach we Francji i USA [link]

Some old stuff

Advanced Macroeconomics (222291, joint with M.Kolasa)

 • Syllabus [pdf]
 • Link to M.Kolasa webpage [link]
 • Growth facts- slides [pdf]
 • Shooting algorithm [m]
 • Business cycle facts- slides [pdf]
 • Trade - slides [pdf]

Makro Zaawansowana (z prof. M.Kolasa)

 • Harmonogram zajec [pdf]
 • Handout z metodologii ekonomii [pdf]
 • Wzrost - slajdy [pdf]
 • Cykl koniunkturalny - slajdy [pdf]
 • Realny cykl koniunkturalny - tekst dra M.Kolasy [pdf]
 • Handel miedzynarodowy - slajdy [pdf]

Microeconomics

Ekonomia dobrobytu (skrócony wyklad)

 • Harmonogram zajec [pdf]

Strategie rynkowe