Awards

  • Prime Minister of Poland Scientific Award for habilitation dissertation (pl. Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiagniecia bedace podstawa nadania stopnia doktora habilitowanego), 2018.
  • Finalist of Polityka Journal Scientific Award (pl. Finalista Nagród Naukowych tygodnika Polityka), 2017.
  • Ministry of Science and Higher Education Scholarship for Outstanding Young Scientists (pl. Stypendium MNiSW dla wybitnych mlodych naukowców), 2014-2017.
  • Towarzystwo Naukowe Warszawskie: grant konferencyjny, 2011.
  • Fulbright Junior Reserach Award , 2006-2007.
  • Marie Curie Host Fellowship, 2004-2005.

National Science Center Grants

  • On competitive equilibria with time consistency of decision process (pl. O równowagach gospodarczych w warunkach niespójnosci czasowej decyzji), 2017-2020, grant NCN OPUS 12, wykonawca, PLN 259 350.
  • On the role of temptations and self-control in economic choices (pl. O roli pokus i samokontroli w wyborach ekonomicznych), 2014-2016, grant NCN SONATA 6, kierownik, PLN 118 560.
  • Constructive methods for analysing equilibria in large stochastic economies (pl. Konstruktywne metody znajdowania rownowag w duzych gospodarkach), 2013-2016, grant NCN SONATA 4, wykonawca, PLN 278 850.